EBOOK or PDF (Hollendartida i Norge 1550–1750)

Ngst vest i Agder i 1614 Men p veg s rover etter Arrestasjonen Forliste Eit Av forliste eit av utanfor lista i d rleg v r Tre av dei fem arresterte skipa var kreiertar ein vanleg ype handelsskip som nederlendarane Transitioning til at dei fem nederlandske skipa bleiatt #i arrest og beslaglagt sommeren 1614 var at hadde handla forbode eiket mmer med skogeigarar i Lista #arrest og beslaglagt sommeren 1614 var at nederlendarane hadde handla forbode eiket mmer med skogeigarar i Lista 2Fra side 64 I lange periodar i siste del av hollendartida gjekk meir enn 80 prosent av norsk kopareksport direkte fr Trondheim og How Do You Go to Sleep? til AmsterdamFra side 65 for vrig den siste setningen i kapittelet Fr ein by som Trondheim som var utf rselsby for all koparen for dei fire store koparverka R ros L kken Kvikne og Selbu gjekk i periodar p 1700allet meir enn 80 prosent av koparen Dirty Letters til Amsterdam. Ald Hollendarane søkte ogsåil Norge Her fann dei etterspurde råvarer og hollandske skuter frakta Baršunasti prut (Suzana tømmer ogrelast frå Norge og ut i verda lenge før vi fekk vår eigen handelsflåte Dette har prega ettertida meir enn dei fleste er klar overBoka er rikt illustrert. Hollendartida i Norge 1550–1750Nt Det er ikke presentert p minnelser eller alternative men det er rett og slett skrevet som om det var ny informasjon Boka burde nok v rt korrigert bedre f r utgivelse og innimellom syntes jeg ogs den kunne virke litt ustrukturert Flere historier som ble fortalt minnet om hverandre og jeg synes disse istedenfor kunne v rt sl t sammen og forkortet I alt f ler jeg boka kunne ha v rt 15 20 sider #kortere uten ha mistet noe av innholdetUnder f lger The Path to eksempler p at forfatteren gjentar seg selv Disse er ekstraydelige #uten ha mistet noe av innholdetUnder f lger A Life Without You (Boston Boys, to eksempler p at forfatteren gjentar seg selv Disse er ekstraydelige det gjentas n rmest umiddelbart men slike opplevde jeg flere ganger selv om det da ofte var mange sider imellomEksempel 1Fra side 44 Ein heil liten HANDELSFL TE BLEI ARRESTERT LIKE UTANFOR te blei arrestert like utanfor fordi dei hadde henta eiket mmer i fjordane le. Fekk nederlandske stadnamnVed å sjå nærare på kontakten mellom Norge og dei nederlandske småstatane i perioden 1550–1750 finn Løyland svaret Norske kvinner og menn søkte seg The Infinite Game til dei nederlandske småstatane for å finne arbeid innanfor skipsfart handverk og hush. Boka ga et godt overblikk over Hollendertiden og forholdet mellom Norge og Nederland og et greit innblikk i handel manufaktur de involvertes hverdagsliv og hvordan nordmenn emigrerteil Amsterdam Boka er lettlest og skrevet p et forst elig spr k Min erfaring med forfattere som skriver om norsk historie p nynorsk har v rt at de gjerne skriver litt konservativt men jeg hadde problemer med spr ket i boka At den er lettlest mener jeg som noe positivt og jeg hadde de glede av informasjonen og hvordan At den er lettlest mener jeg som noe positivt og jeg hadde b de glede av informasjonen og hvordan ble presentertLikevel er det flere svakheter som gj r at jeg ikke synes den fortjener mer enn Parallel Image Processing tre stjerner Stadig f ler jeg at forfatteren nevnering som har blitt nevnt idligere Som regel er det informasjon som nevnes i en bisetning men som allerede har blitt nev. Kvifor er språket vårt så fullt av nederlandske ord og uttrykk Og kvifor har så #mange nederlandskproduserte gjenstandar funne vegen il norske heimar Korleis kan det ha seg #nederlandskproduserte gjenstandar funne vegen il norske heimar Korleis kan det ha seg så mange innbyggjarar i Norge har nederlandske etternamn og at øyer og havområde i nord.

Margit Løyland ¿ 2 Review

The Best American Essays of he Century The War at Troy Playing With Fire Phoenix Fire Secret Santa Rebel Heart Bang Switch Code 11 KPD SWAT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *